Home Hospodaření DSO

Hospodaření DSO

Zápis č. 4-2014 ze zasedání DSO

Zápis ze zasedání DSO Údolí Vltavy, které se konalo 18. 12. 2014, si můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

Zápis č. 4-2014.pdf

 

Zápis č. 3-2014 ze zasedání DSO

Zápis č. 3-2014 ze zasedání DSO Údolí Vltavy, které se konalo 18. 9. 2014, si můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

Zápis č. 3-2014.pdf

 

Zápis č. 2-2014 ze zasedání DSO

Zápis č. 2-2014 ze zasedání DSO Údolí Vltavy, které se konalo 29. 5. 2014, si můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

Zápis č. 2-2014.pdf

 

Zápis č. 1-2014 ze zasedání DSO

Zápis č. 1-2014 ze zasedání DSO Údolí Vltavy, které se konalo 3. 4. 2014, si můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

Zápis č. 1-2014.pdf

 

Rozpočtové opatření č. 1/2014

Na straně příjmů:

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků

 

4121

6310 2141

 

+ 74.000 Kč

+ 4.000 Kč

zvýšení příjmů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

Na straně výdajů:

Komunální služby a územní rozvoj

drobný hmotný dlouhodobý majetek

nákup materiálu

nákup služeb

pohoštění

platby daní a poplatků SR

 

3639 5137

3639 5139

3639 5169

3639 5175

3639 5362

 

- 5.000 Kč

+ 15.000 Kč

+ 57.500 Kč

+ 10.000 Kč

+ 500 Kč

zvýšení výdajů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

předkládá: Romana Klusoňová, správce rozpočtu

vypracováno dne: 26. 5. 2014

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2014

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

350.000,-

příjmy celkem 350.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

50.000,-

15.000,-

8.000,-

5.000,-

10.000,-

2.000,-

10.000,-

200.000,-


5.000,-

20.000,-

25.000,-

výdaje celkem 350.000,-

Aktualizováno (Úterý, 03 Červen 2014 12:55)

 

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2013

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Aktualizováno (Úterý, 03 Červen 2014 12:18)

Celý článek...