Home Hospodaření DSO

Hospodaření DSO

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2017

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Celý článek...

 

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Vyvěšeno 22. 6. 2018

Aktualizováno (Úterý, 20 Listopad 2018 11:51)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2017

Celou zprávu si můžete stáhnout jako dokument pdf.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017.pdf

Aktualizováno (Středa, 02 Květen 2018 20:07)

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2018

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

373.000,-

63102141 Příjmy z úroků

2.000,-

příjmy celkem 375.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

51695173

5175

5901

5362

63105163

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

159.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 375.000,-

Aktualizováno (Středa, 20 Prosinec 2017 22:40)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017

 

položka Příjmy: RO 1/2016

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

364.000,-

8.700,-
63102141 Příjmy z úroků

2.000,-


příjmy celkem 366.000,- 374.700,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-


2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

-

 

 

 

 

  

 

 

 

výdaje celkem 366.000,-

366.000,-

Aktualizováno (Středa, 20 Prosinec 2017 22:33)

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2017

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

364.000,-

63102141 Příjmy z úroků

2.000,-

příjmy celkem 366.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

51695173

5175

5901

5362

63105163

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 366.000,-

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 17:27)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2016

 

položka Příjmy: RO 1/2016

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

362.000,-

2.000,-
63102141 Příjmy z úroků

4.000,-

-2.000,-
příjmy celkem 366.000,- 0,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

105.000,-

5.000,-

5.000,-

0,-

80.000,-


2.000,-

5.000,-

 

150.000,-


2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

-32.000,-

-5.000,-

-5.000,-

127.000,-

-75.000,-

4.000,-

-2.000,-

-5.000,-
-2.000,-


-5.000,-


 

výdaje celkem 366.000,-

0,-

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 17:02)

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2016

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

362.000,-

4121 Příjmy z úroků

4.000,-

příjmy celkem 366.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

105.000,-

5.000,-

5.000,-

0,-

80.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 366.000,-

Schváleno dne 17.12.2015 na setkání zástupců DSO.

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 16:42)

 

Zápis č. 4-2014 ze zasedání DSO

Zápis ze zasedání DSO Údolí Vltavy, které se konalo 18. 12. 2014, si můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

Zápis č. 4-2014.pdf

 
Více článků...