Home Hospodaření DSO Rozpočty

Rozpočty

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2017

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Celý článek...

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2018

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

373.000,-

63102141 Příjmy z úroků

2.000,-

příjmy celkem 375.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

51695173

5175

5901

5362

63105163

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

159.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 375.000,-

Aktualizováno (Středa, 20 Prosinec 2017 22:40)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017

 

položka Příjmy: RO 1/2016

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

364.000,-

8.700,-
63102141 Příjmy z úroků

2.000,-


příjmy celkem 366.000,- 374.700,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-


2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

-

 

 

 

 

  

 

 

 

výdaje celkem 366.000,-

366.000,-

Aktualizováno (Středa, 20 Prosinec 2017 22:33)

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2017

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

364.000,-

63102141 Příjmy z úroků

2.000,-

příjmy celkem 366.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

51695173

5175

5901

5362

63105163

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 366.000,-

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 17:27)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2016

 

položka Příjmy: RO 1/2016

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

362.000,-

2.000,-
63102141 Příjmy z úroků

4.000,-

-2.000,-
příjmy celkem 366.000,- 0,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

105.000,-

5.000,-

5.000,-

0,-

80.000,-


2.000,-

5.000,-

 

150.000,-


2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

-32.000,-

-5.000,-

-5.000,-

127.000,-

-75.000,-

4.000,-

-2.000,-

-5.000,-
-2.000,-


-5.000,-


 

výdaje celkem 366.000,-

0,-

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 17:02)

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2016

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

362.000,-

4121 Příjmy z úroků

4.000,-

příjmy celkem 366.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

105.000,-

5.000,-

5.000,-

0,-

80.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 366.000,-

Schváleno dne 17.12.2015 na setkání zástupců DSO.

Aktualizováno (Sobota, 23 Září 2017 16:42)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2014

Na straně příjmů:

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků

 

4121

6310 2141

 

+ 74.000 Kč

+ 4.000 Kč

zvýšení příjmů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

Na straně výdajů:

Komunální služby a územní rozvoj

drobný hmotný dlouhodobý majetek

nákup materiálu

nákup služeb

pohoštění

platby daní a poplatků SR

 

3639 5137

3639 5139

3639 5169

3639 5175

3639 5362

 

- 5.000 Kč

+ 15.000 Kč

+ 57.500 Kč

+ 10.000 Kč

+ 500 Kč

zvýšení výdajů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

předkládá: Romana Klusoňová, správce rozpočtu

vypracováno dne: 26. 5. 2014

 

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2014

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

350.000,-

příjmy celkem 350.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

50.000,-

15.000,-

8.000,-

5.000,-

10.000,-

2.000,-

10.000,-

200.000,-


5.000,-

20.000,-

25.000,-

výdaje celkem 350.000,-

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Září 2017 15:39)

 

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2013

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Září 2017 15:39)

Celý článek...