Home Hospodaření DSO Rozpočty Rozpočtové opatření č. 1/2014

Rozpočtové opatření č. 1/2014

Na straně příjmů:

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků

 

4121

6310 2141

 

+ 74.000 Kč

+ 4.000 Kč

zvýšení příjmů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

Na straně výdajů:

Komunální služby a územní rozvoj

drobný hmotný dlouhodobý majetek

nákup materiálu

nákup služeb

pohoštění

platby daní a poplatků SR

 

3639 5137

3639 5139

3639 5169

3639 5175

3639 5362

 

- 5.000 Kč

+ 15.000 Kč

+ 57.500 Kč

+ 10.000 Kč

+ 500 Kč

zvýšení výdajů o 78.000 Kč na celkových 428.000 Kč

 

předkládá: Romana Klusoňová, správce rozpočtu

vypracováno dne: 26. 5. 2014